Polityka prywatności

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Poniższa polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.lapino.pl (dalej jako Serwis).

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Ośrodek wypoczynkowo – szkoleniowy Łapino, Dorota Byczkowska, ul. Fiołkowa 51, Czapielsk 83-050 Kolbudy wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5891104903 (dalej jako: Administrator).

Głównym celem przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem oraz organizacją imprez okolicznościowych. Administrator przetwarza podane dane przez użytkowników serwisu głównie w celu: udzieleniu odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie; przyjęciu rezerwacji przy pomocy systemu rezerwacji online; marketingu, w tym przesyłaniu informacji handlowych formie e-mail, jeżeli użytkownik serwisu wyraził na nie zgodę zaznaczając odpowiednie pole w procesie rezerwacji lub składania zamówienia/zapytania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku lub wysłanie wiadomości e-mail do Administratora; realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Ośrodka.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
Administrator zapewnia, iż dane osobowe podane przez Państwa są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; podawane dane osobowe są adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej w Serwisie oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje, organy oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, marketingowa, IT, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).

Administrator serwisu może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

Użytkownikowi korzystającemu z serwisu przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich modyfikacji, ograniczenia, usunięcia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania, ponieważ nie został ustalony standard wymiany takich danych pomiędzy obiektami hotelowymi.

Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem www.lapino.pl korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres osrodekdorota@gmail.com.

Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator pozyskuje informację o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach oraz poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Przy pierwszej wizycie na stronie www.lapino.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie www.lapino.pl. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

  • sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  • stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:

  • pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
  • pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
  • pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
  • narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy
  • pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji; analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy

W Serwisie www.lapino.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować użytkowników Serwisu w sposób widoczny i zrozumiały.

Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy "Dorota"

ul. Fiołkowa 51, Czapielsk
83-050 Kolbudy

tel.: +48 886 376 540
e-mail: osrodekdorota@gmail.com

Bank Milenium:
37 1160 2202 0000 0000 4827 2285

Polityka prywatności | Regulamin ośrodka